Kvaliteta i sigurnost

Uvjeti pod kojima se hrana može proizvoditi vrlo su strogo definirani i samo iz suvremeno izgrađenih i opremljenih pogona hrana se može plasirati na tržište stoga klaonica i prerada mesa DIVANA-M d.o.o. provođenjem HACCP sustava kontorlira svaki segment proizvodnje kako bi na tržište plasirala samo proizvode visoke kvalitete i sigurnosti. 

Veterinarska inspekcija i kontrola prisutna je tijekom svih faza: od ulaska žive stoke na depo do izlaska finalnih, gotovih  proizvoda.

Klaonica i prerada mesa

Kvaliteta i sigurnost

Transport i distribucija